Magazín ITEKO

Protipožární uzávěry Spedos

Požární ochrana by se v žádném případě neměla podceňovat. Naštěstí se doba naklonila tak, že je legislativně ukotvena v zákonu č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Co to ovšem obecně znamená? Jedná se o souhrn opatření stanovených platnými právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

Číst dál: Protipožární uzávěry Spedos

Co vám říká hydraulika?

Pojem hydraulika jste slyšeli na základní škole, nebo možná i na střední a vysoké, pokud jste studovali gymnázium nebo nějaký technický obor.

Pro běžného člověka je hydraulika něco, co běžně neřeší. Nemusí ho zajímat, že sily působící na kapalinu se dělí na vnitřní a vnější, že mezi vnější síly patří setrvačnost, odstředivost, tíha, hybnost a gravitace. Nemusí vás zajímat ani základní rovnice, které se zabývají hydraulikou, jako je ta Eulerova.

Pokud ale chcete uspět v nějaké vědomostní soutěži, mít všeobecný přehled nebo rádi luštíte křížovky, tak byste měli mít o hydraulice základní povědomí.