Magazín ITEKO

Svařovací technika

Obloukové svařování v ochranných plynech metodami MIG a TIG jsou v dnešní době nejužívanějšími metodami v praxi, které se mohou využívat i pro svařování hliníku a jejich slitin. Metoda TIG vznikla již ve 30. letech 20. století, kdežto metoda
MIG byla vynalezena v polovině 20. století. Svařování netavicí se elektrodou (TIG) je považováné za progresivnější metodu, a to z hlediska dosažitelné kvality svarových spojů a vyšší operativnosti této metody v různých polohách. Metoda s tavicí se
elektrodou v ochranném plynu (MIG) je považována za více produktivní a ekonomickou. Nicméně je také možné docílit požadované kvality svarových spojů i touto metodou. Mistrem v oboru svařovací technika je v České republice německá firma TBI Industries.