Magazín ITEKO

Protipožární uzávěry Spedos

Požární ochrana by se v žádném případě neměla podceňovat. Naštěstí se doba naklonila tak, že je legislativně ukotvena v zákonu č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. Co to ovšem obecně znamená? Jedná se o souhrn opatření stanovených platnými právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví a chránit majetek.

 

protipožární uzávěr spedos

Smysl, který požární ochrana má vysvětluje poněkud krkolomná definice, kterou zkusím zjednodušit. Jedná se tedy o vytvoření podmínek pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech.

Podmínky požární ochrany stanovují:

 • - Ministerstva a jiné správní úřady.
 • - Právnické a fyzické osoby.
 • - Orgány státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany.

Je důležité však pamatovat, zákon ukládá, že každý z nás je povinen konat tak, abychom svou činností nezpůsobili vzniku požáru, neohrozili život a zdraví osob, zvířat a majetku. Zároveň při likvidaci požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí jsme povinni poskytovat pomoc. 

Pokud se budeme bavit o požární bezpečnosti budov, narazíme na to, že se skládá ze dvou pilířů:

 1. Aktivní PO
 2. Pasivní PO

 

Aktivní požární ochrana

Jedná se o schopnost požárně bezpečnostních zařízení jako celku v budově detekovat účinky požáru, v logických návaznostech ovládat ostatní požárně bezpečnostní zařízení a likvidovat účinek vznikajícího požáru v nejlepším případě již v jeho počáteční fázi. Do této skupiny můžeme zařadit:

 • - EPS (Elektrickou Požární Signalizaci)
 • - Stabilní hasicí zařízení
 • - Zařízení pro odvody kouře a tepla
 • - Atd.

 

Pasivní požární ochrana

Po pojmem pasivní požární ochrana si představme konstrukční a dispoziční řešení stavby z požárního hlediska, jinak řečeno schopnost budovy jako celku vzdorovat účinkům požáru. Jedná se zejména o:

 • - Členění objektu do požárních úseků
 • - Použití vyhovujících výrobků, hmot a konstrukcí z hlediska hořlavosti a odolnosti
 • - Atd.
 • protipožární uzávěry

 

Protipožární uzávěry

Jednou z velmi důležitých součástí požární ochrany jsou tzv. protipožární uzávěry. Na tyto uzávěry jsou při výrobě kladeny velmi vysoké bezpečnostní požadavky. Pokud sháníte právě tyto dveře, doporučím vám českého výrobce Spedos, který se pyšní 25 tradicí. Její technici jsou schopni navrhnout taková řešení, u kterých se budete moci spolehnout funkčnost, ekonomickou úsporu a dlouhodobou životnost uzávěrů. Uzávěry jsou k dispozici ve dvou verzích:

 1. Protipožární průmyslové uzávěry
 2. Protipožární personální uzávěry