Magazín ITEKO

Jaké požadavky musí splnit obsluha pracovní plošiny?

Nákup či pronájem pracovní plošiny není to jediné, co je nutné udělat, pokud ji chcete používat. Musíte si také zajistit vhodnou obsluhu, která splňuje všechny požadavky pro obsluhu pracovní plošiny dané zákonem.

Obecné požadavky

Jako první je nutné, aby osoba splnila obecné požadavky. První podmínkou je, aby osoba obsluhující pracovní plošinu byla starší 18-cti let. Druhou podmínkou je duševně a zdravotně způsobilá k provádění práce ve výškách. Tato skutečnost je doložena potvrzením od lékaře.

Seznámená s předpisy

Daná osoba také musí být seznámena s předpisy, které se týkají obsluhy pracovních plošin a prací ve výškách, dále by také měla být seznámena s pracovními postupy jak za běžných okolností, tak také za mimořádných podmínek, měla by být také seznámena s návodem na údržbu plošiny. Tato skutečnost musí být doložitelná.

Osoba musí být prakticky zacvičená

Také je velmi důležité, aby osoba obsluhující pracovní plošiny byla prakticky zacvičená, nejlépe ve specializovaném školícím centru.

Osoba musí být oprávněná

Jedním z nejdůležitějších požadavků je, že tato osoba také musí mít oprávnění k obsluze příslušných typů pracovních plošin. Takovéto oprávnění získá na základě složení kvalifikační zkoušky. Dostane tedy průkaz, kterým tuto skutečnost může prokázat. Samozřejmě ke složení takovéto zkoušky je také potřeba, aby byla osoba zdravotně způsobilá, prošla teoretickým kurze a praktickým zácvikem.