Magazín ITEKO

Hydraulické filtry k zachycení nečistot

Stejně jako ostatní filtry, i hydraulické filtry slouží s zachycování nečistot. Celý princip fungování hydraulických filtrů je takový, že kapalina, v tomto případě nejčastěji olej, prochází přes specifickou porézní látku, jež na sobě zachycuje nečistoty a tím dojde k vyčištění oleje. Toto vyčištění od nečistot je přímo závislé na poréznosti použité látky. Většinou se však jedná o částice v řádu mikrometrů. Minerální a syntetické oleje, které se pomocí hydraulických filtrů většinou čistí, slouží k promazávání pohyblivých součástek. Čím lépe je olej vyčištěn, tím menší opotřebení těmto součástkám hrozí. Pokud olej prochází nějakým potrubím, nedochází po jeho filtraci ke znečištění daného potrubí. Používání hydraulických filtrů je tedy velmi důležité.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit