Magazín ITEKO

Jak převést podíl ve společnosti s ručením omezeným?

Každý kdo chce prodat svůj podíl ve firmě by měl vědět, jakým způsobem ho předat novému vlastníkovi. Na to, jakými způsoby se dá uskutečnit převod podílu s.r.o. se podíváme v našem krátkém článku.

people standing inside city building

Pro převod podílu s.r.o. máme několik způsobů:

Převod pomocí kmenového listu

Tento způsob se využívá, pokud je tak určeno ve společenské smlouvě. Kmenovým listem se rozumí cenný papír na řad, který představuje podíl ve společnosti. Využívá se zejména pro svou jednoduchou převoditelnost.

Převod podílu bez kmenového listu

Tento způsob je v praxi relativně častý. Obecně lze podíl tímto způsobem převést bez souhlasu orgánů společnosti, pokud není ve společenské smlouvě stanoveno jinak.

Převodní smlouva

Tato smlouva musí být v písemné formě a podpisy musejí být notářsky ověřeny. Tento způsob převodu je administrativně náročnější, než využití převodu pomocí kmenového listu. Společnost jedná s novým nabyvatelem podílu až poté, co dojde k doručení podílu smlouvy novému majiteli.

Důležitý je také rozdíl mezi převod na společníka nebo na třetí osobu.

Převod na společníka

Pokud máte v plánu převod svého podílu na jiného společníka společnosti, pak je převod možný bez jakýchkoli omezení. Nicméně ve společenské smlouvě může být stanoveno, že musí dojít k souhlasu valné hromady či jiné orgánu společnosti.

Převod na třetí osobu

V tomto případě musí dojít k souhlasu valné hromady a to proto, aby se zabránilo vstupu nežádoucích osob do firmy. Nicméně ve smlouvě může být stanoveno, že k takovému převodu nesmí vůbec dojít, nebo naopak může také stanovit, že k němu může dojít bez jakýchkoli omezení.