Magazín ITEKO

Hydraulické systémy kontrolujte

V lavicích střední školy nám fyzikální zákony hydrauliky připomínaly možná tak rébus značek a pojmů. Nejeden žák se ale do tohoto průmyslu v dospělosti uvrtal, pochopil a objevil jeho krásu. V tomto odvětví je servis hydraulických systémů nutností. Ačkoliv lze poruchám spolehlivě předcházet, minimálně servisní kontroly se vyplatí. Samotná oprava může u složitých přístrojů stát nemalé peníze a řádnou dávku času.

Pokud si pořizujete toto zařízení, informujte se, zda firma také poskytuje servis hydraulických systémů. Pokud ano, domluvte se rovnou předem. Tyto služby bývají žádané a odborníků lze spočítat na prstech jedné ruky. Starost o stroje je podmíněná, stejně jako si necháváte kontrolovat své auto, nechte zkontrolovat i hydraulické stroje. Opatrnost se vyplácí.

Svařovací technika

Obloukové svařování v ochranných plynech metodami MIG a TIG jsou v dnešní době nejužívanějšími metodami v praxi, které se mohou využívat i pro svařování hliníku a jejich slitin. Metoda TIG vznikla již ve 30. letech 20. století, kdežto metoda
MIG byla vynalezena v polovině 20. století. Svařování netavicí se elektrodou (TIG) je považováné za progresivnější metodu, a to z hlediska dosažitelné kvality svarových spojů a vyšší operativnosti této metody v různých polohách. Metoda s tavicí se
elektrodou v ochranném plynu (MIG) je považována za více produktivní a ekonomickou. Nicméně je také možné docílit požadované kvality svarových spojů i touto metodou. Mistrem v oboru svařovací technika je v České republice německá firma TBI Industries.

Používané barvy a tvary bezpečnostních značek

Barvy bezpečnostních tabulek a značek jsou určeny normou ČSN ISO 3864-1, která stanovuje bezpečnostní identifikační barvy a zásady navrhování bezpečnostních značek a bezpečnostního značení k použití na pracovištích a ve veřejných prostorách za účelem prevence nehod, požární ochrany, informací o zdravotním riziku a o nouzové evakuaci. Jak je to s barvami? Kombinace žluté a černé má značit výstrahu či nebezpečí. Symbol je většinou umístěn v trojúhelníku. Červená a bílá výhradně zakazuje, kdežto modrá s bílou "pouze" přikazují. Dále jsou zde čtvercové symboly a to zelené a červené. Zelené mají informativní funkci, kdežto červené značí požární ochranu. Informační značky a tabulky a požární tabulky a značení mají být viditelné i za nízkých světelných podmínek a bezpečnostní systém musí umožnit, aby i při zahoření prostor bylo označení viditelné jak pro ohrožené osoby, tak i pro zasahující jednotky.

Moderní autobusové zastávky

Mít útulné autobusové zastávky je povinnost pro každé město a vesnici. Bohužel se v minulosti z nepochopitelných důvodů stavily zastávky mohutné betonové, které se stávaly regulérním okupačním místem podřadných lidí a pochybných existencí. Tím se naprosto vymazával smysl autobusové zastávky, která má ochránit před nepříznivým počasím a seniorům umožnit posezení při čekání. Naštěstí je svět v pořádku a projektoví manažeři vymysleli levnější a estetičtější řešení moderních autobusových zastávek. Cihly a beton kompletně nahradilo plexisklo, které je odolné ale zároveň tenké a průhledné. Na zastávkách se již nevyskytují ani puberťáci, kteří tam dříve chodili "na tajňáka" kouřit či "hulit". Vyzdobte Vaše město nebo vesnici moderní autobusovou zastávkou a zbavíte se zároveň více sociálních i ekonomických problémů.

Elektromotor z Brna

Elektrický pohon si po desetiletí intenzivního vývoje a zdokonalování vydobyl svoje místo na slunci. S příchodem cenově dostupných střídavých motorů také definitivně odhodil dětské plenky a začal pronikat i do kategorií modelů, které byly dosud doménou spalovacích motorů. Zvláštní kapitolu představují střídavé motory s rotačním pláštěm. Zásadní výhodou této konstrukce je, že motor má velmi vysoký kroutící moment (i když maximální otáčky jsou omezené), což dovoluje pohánět přímo vrtule velkých průměrů a stoupání, bez použití převodovky. Střídavé motory jsou oproti stejnosměrným se stejným výkonem vždy o 30-50% lehčí a mají až o polovinu vyšší účinnost. (Je to tak - pokud ve stejném modelu pracuje stejnosměrný motor s účinností 55% a střídavý s účinností 80%, je účinnost střídavého o polovinu vyšší!). Významnou výhodou střídavých elektromotorů při použití přímého náhonu je mnohem příznivější průběh krouticího momentu. Zatímco stejnosměrný motor dobře „táhne“ jen při otáčkách blížících se maximu, se střídavým motorem bude dobře navržený model schopen horizontálního letu na 20 nebo i méně procent plného výkonu. To vše znamená výrazné snížení hmotnosti modelu, zvýšení výkonů a prodloužení doby letu. V ČR je expertem na tyto stroje firmy Elektromotory Brno.