Magazín ITEKO

Odsávání pilin a prachu pro stolařství

Doma dokážete s prachem zatočit snadno a rychle ale jak to udělat v průmyslové hale? Také to jde, jen bez prachovky, tou bychom vše akorát tak zhoršili. Náročné průmyslové podmínky, plné prachu a nečistot jsou řešeny pomocí filtrace prachu.

filtrace prachu

Je prach škodlivý?

Ano, prach je škodlivý a někdy i víc než cokoliv jiného. Někdo by mohl namítat, že prach je téměř neodstranitelný, protože se nachází všude kolem nás, což je pravda. Musíme však rozlišovat prach, který vzniká průmyslovou činností a "domácí" prach. Ten průmyslový je často velmi malý ale ostrý. Při vdechnutí vzniká hluboko do plic, kde se zabodne a nelze jej odstranit. Z toho důvodu dochází k monitoringu prašnosti a kategorizaci pracovišť dle norem.

Škodlivé prachové částice, někdy také pevné částice vznikají jako vedlejší produkt při opracovávání pevných materiálů. Velikost částic se pohybuje od 1 až po 100 µm!

Účinky prachu na organismus

Cestou, kudy prach vniká do organismu jsou plíce. Ty jej odfiltrují, což je v pořádku, ale některé částice v nich zůstávají napořád. Plíce si s nimi nedokáží poradit, a tak propadnout až do jemných sklípků, kde způsobují nejrůznější reakce a záněty.

Existují také onemocnění, která se přímo pojí z pobytem v prašném prostředí. Typickým příkladem jsou například Pneumokoniózy. O co se vlastně jedná? Pneumokonióza neboli zaprášení plic je následkem inhalace prachu v plicích po dobu několika let (stolaři, zedníci). Toto onemocnění se dělí na:

  1. kolagenní
  2. nekolagenní.

První zmíněný druh, tedy nekolagenní se vyznačují zadržením prachu v plicích, která vyvolá mírnou reakci, ale nedochází k ovlivnění funkčnosti plic. Naopak kolagenní pneumokonióza způsobuje v plicích zánětlivou reakci, která utvoří kolagenní vazivo. Toto vazivo následně poruší plicní tkáň a poškodí funkci dýchání.

filtrace prachu

Filtrace prachových částic

Způsob, jak efektivně odstranit prach je tehdy, kdy se vytvoří. V případě průmyslových strojů anebo stolařských pil jsou k tomu uzpůsobeny odsávače prachu. Zařízení mají dostatečný výkon a je nutné je zapnout ještě před samotným chodem zdroje prachu. Následně jsou napojeny na vzduchotechniku a přes filtry odváděny pryč. Jedná se o opravdu účinnou ochranu.