Magazín ITEKO

Kdy vzniklo řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem je metoda dělení materiálu, která se v dnešní době často využívaná. Víte však, jak vznikla a kdy se poprvé začala využívat ke komerčním účelům?

První zmínky

Řezání vodním paprskem se začalo hojně využívat v 19. století. Psal se rok 1870 a tuto metodu začali využívat zlatokopové k odstraňování nánosu písku a kamení. Nicméně se jednalo o jednoduché a nízkotlakové zařízení.

Dvacáté století

Ve dvacátých letech minulého století se začala tato metoda využívat k odstranění písku a horniny během stavebních činností. Využity k tomu byly vodní trysky, které mohly dosáhnout úrovně až několika stovek barů. V Rusku se řezání vodním paprskem využívalo k vrtání děr v báňském průmyslu.

V padesátých a šedesátých letech se řezání vodním paprskem začalo využívat k těžbě uranu. A to proto, že vodní paprsek dokázal eliminovat riziko záření, které se pojí s těžbou uranu.

Osmdesátá léta

K největšímu rozvoji a rozmachu došlo až v osmdesátých letech, kdy se do vodního paprsku začalo přimíchávat abrazivo. K první komerční aplikaci tedy došlo v roce 1971. Tím, že se začalo přidávat abrazivo, bylo umožněno řezat materiály které mají větší tloušťku a vyšší tloušťku.

Současnost

V dnešní době je už tato technologie natolik rozvinutá, že je možné využívat tzv. 3D řez, což je řezání pod úhlem 60 stupňů. Došlo také k eliminaci úkosu, který vzniká při kolmém řezání.