Magazín ITEKO

Hydraulický lis

Hydraulika je nauka o silách a pohybech, které jsou přenášeny kapalinou. Díky hydraulice je možno vytvořit hydraulická zařízení, která mají široké spektrum využití. Jedním z příkladů použití hydraulických zařízení jsou hydraulické lisy.
Hydraulický lis se skládá ze dvou spojených válcových nádob, ve kterých je uzavřená kapalina. Další součástí jsou pohyblivé písty, na které působíme silou, která vyvolá v kapalině tlak. V praxi se těchto lisů využívá především v těžkém průmyslu, hydraulické lisy jsou totiž velmi silné. Jako kapalina se používá hydraulický olej.